Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Kolejny fulvescens nad Biebrzą

Orlik formy jasnej, tzw. fulvescens widziany nad Biebrzą.Dziś nad Biebrzą widziany był kolejny orlik formy jasnej, tzw. fulvescens. Ptak o cechach wskazujących na orlika grubodziobego szybował wysoko wykorzystując słoneczną pogodę w towarzystwie myszołowa oraz przeganiającego go orlika krzykliwego Aquila pomarina.

Jest to kolejny przypadek stwierdzenia tej formy orlika na Biebrzańskich Bagnach. Ostatnim razem taki przypadek miał miejsce latem 2011 roku.