Orlik grubodzioby

Aquila clanga

O projekcie

Niniejszy portal jest wynikiem wielu lat naszych zainteresowań przyrodą i ptakami szponiastymi. Orlikiem grubodziobym w Polsce pasjonujemy się od lat, a w latach 2010-2013 nasza firma czynnie wsparła projekt  LIFE o nazwie "Zabezpieczenie populacji Aquila clanga w Polsce: opracowanie Krajowego Planu Ochrony oraz podstawowe działania ochronne", współfinansowanym z funduszy unijnych.

Firma "Aquila" planuje dalsze wspieranie badań i ochrony tego pięknego gatunku nie tylko w Polsce, ale również na pozostałym terenie jego występowania.