Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Migracja 2013 rozpoczęta

ZawaRozpoczęła się tegoroczna jesienna wędrówka orlików grubodziobych na zimowiska. Przykład przyszedł z odległych wschodnich borów, w których w tym roku założyliśmy datalogger naszej produkcji na młodą samicę, nazwaną przez zespół Pana Igora Kariakina Zawa. Ptak przez dłuższy czas przebywał w okolicy gniazda by 8 września rozpocząć migrację. Obecnie przebywa w Kazachstanie.

W związku z powyższym i my rozpoczynamy prezentację migracji wyposażonych w nasze dataloggery orlików grubodziobych. Serdecznie zapraszamy do menu "Orlik grubodzioby - Migracja - Mapa migracji 2013".