Orlik grubodzioby

Aquila clanga

VI Międzynarodowa Konferencja o Ptakach Szponiastych i Sowach Północnej Eurazji

Uczestnicy konferencji, fot. Siergiej GładkiewiczW dniach 27-30 września 2012 w miejscowości Krzywy Róg na Ukrainie odbyła się konferencja dotycząca problematyki liczebności, rozmieszczenia i ochrony ptaków szponiastych i sów północnej Eurazji.

Konferencja zgromadziła grono ekspertów i miłośników ptaków drapieżnych i sów z wielu krajów. Podczas trzech dni prelekcji można było zaznajomić się z wynikami badań nad wieloma gatunkami ptaków szponiastych, zarówno tymi pospolitymi, jak myszołów czy krogulec, jak i rzadkimi i zagrożonymi wyginięciem, jak orzeł przedni, orzeł cesarski czy orlik grubodzioby. Prelekcje traktowały o miejscowym rozmieszczeniu i tendencjach w rozrodzie poszczególnych gatunków. Szczególny nacisk poświęcono problematyce migracji i dyspersji. Teren północnej Eurazji to w większości tereny mało uprzemysłowione, w których przyroda nadal ma możliwość na w miarę naturalne funkcjonowanie. Niestety nie oznacza to brak problemów. Jednym z nich jest śmiertelność ptaków drapieżnych spowodowana porażeniem prądem przesyłanym liniami energetycznymi. Samych tylko orłów stepowych ginie ponad 3400 rocznie. Rozwiązaniem zdaje się przekonanie koncernów energetycznych do stosowania izolatorów. Programy takie z powodzeniem wdrażane są w wielu regionach Eurazji, a dowodem na zainteresowanie tą probletyką samych koncernów jest fakt uczestnictwa w konferencji ich przedstawicieli.
Fragment wystąpienia Igora Kariakina z RosjiDla nas szczególnie interesujące były wieści dotyczące orlików grubodziobych. Szczególnie interesujące były informacje o nielicznej populacji gniazdującej w suchych borach. Już sam fakt jej istnienia jest dla nas zagatkowy, w naszej części Europy ptaki te gniazdują wyłącznie na terenach podmokłych. Istnienie populacji "borealnej" jest dowodem na to, że orlik grubodzioby jest bardziej plastyczny w wyborze rewirów, niż przypuszczać by można na podstawie naszych badań. Przekazane na konferencji dane wskazały również zagrożenia, bowiem w tym tylko roku wycięto kilkadziesiąt drzew gniazdowych, a takie przypadki odnotowano nawet w czasie trwania sezonu lęgowego.
Osobny panel dotyczył ochrony i liczebności sów. Uwagę poświęcono zagadnieniom zimowania, w szczególności na terenach zurbanizowanych.
Konferencji towarzyszyło wydanie dwóch pozycji książkowych zawierających wszystkie artykuły i materiały konferencyjne. Zakończyła się ona uroczystym bankietem, wydaniem rezolucji oraz wycieczką po Krzywym Rogu.
Nasza firma miała możliwość zaprezentowania swojego portfolio wraz z najnowszym produktem - nadajnikiem GPS/GSM.
Więcej o szczegółach znajdziecie Państwo na stronach Ukraińskiego Centrum Badań Nad Ptakami Szponiastymi.