Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Marzec w projekcie

Jeden z podziwianych przez nas marcowym rankiem wilków Canis lupus.I doczekaliśmy się. Po wielu miesiącach oczekiwania przyszła wreszcie wiosna. Niebo zapełniło się setkami tysięcy przelatujących ptaków. Orliki grubodziobe pożegnały swoje zimowiska i ruszyły w kierunku Biebrzańskich Bagien.

W projekcie rozpoczęliśmy gorączkowe przygotowania do sezonu. To ostatnie już chwile, gdy po zamarzniętych jeszcze bagnach można się przemieszczać, tak więc sprawdziliśmy już ostatnie teoretyczne miejsca gniazdowania orlików. Wizyty terenowe okraszone były obserwacjami powracających lub przelotnych ptaków różnych gatunków, nam jednak w pamięci utkwiło niecodzienne, bo trwające całą godzinę spotkanie z parą wilków, które w pięknym porannym słońcu hasały po biebrzańskich łąkach. W połowie miesiąca przygotowaliśmy również i uruchomiliśmy niezbędny sprzęt terenowy oraz przygniazdowe kamery. Z dnia na dzień z niecierpliwością śledziliśmy wskazania nadajników satelitarnych na naszych orlikach. Ptaki przemieszczały się pokonując wiele setek kilometrów dziennie i liczyliśmy na ich rychły przylot. Niestety pod koniec miesiąca do Polski powróciła zima i ptaki wstrzymały wędrówkę. Piewszego orlika nie udało się więc wypatrzeć. Uczyniły to jednak nasze kamery: 25 marca na gnieździe zameldowała się samica, a dzień później towarzyszył jej już samiec. Materiał z tego nagrania mogą Państwo oglądać w dziale "Filmy".