Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Ruszyły!

Mapa migracji 2011/2012.Nasze orliki grubodziobe rozpoczęły wiosenną wędrówkę. 2 marca trzy (Henryk, Witold i Kolumb) z czterech wyposażonych w nadajniki satelitarne ptaków porzuciły swoje zimowiska w Południowym Sudanie i obrały kurs na północ. Ich wędrówkę można śledzić na oficjalnej stronie projektu.