Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Pierwszy datalogger założony

Orlik krzykliwy podczas operacji zakładania dataloggera.Tworzymy historię badań nad orłami w Polsce. Dzisiejszego dnia udało nam się założyć pierwszy w Polsce datalogger. Operacja się udała, a pacjent, dorosły samiec orlika krzykliwego Aquila pomarina, czuje się dobrze. Swojemu pisklęciu dostarcza pokarm, a nam wiadomości na temat wyboru łowisk i preferencji siedliskowych.

Datalogger to urządzenie, które w określonym cyklu czasowym rejestruje swoje położenie za pomocą satelitarnego systemu GPS i następnie, w naszym przypadku dzięki telefonii komórkowej, przekazuje nam te dane. Jest to metoda od niedawna stosowana w badaniach przyrody, dotychczas bowiem duże rozmiary tego typu urządzeń nie pozwalały na zastosowanie jej u ptaków. Jednak rozwój technologiczny pozwala od kilkunastu lat stosować tego typu urządzenia nie ingerując w życie czy zachowanie badanych ptaków. Jest to metoda wręcz rewolucyjna, dotychczas bowiem badania takie prowadzić można było jedynie prowadząc obserwacje w terenie za pomocą lunet i lornetek, co i tak w przypadku tak znakomitych lotników, jakimi są orły, nie dawało satysfakcjonujących rezultatów.

Choć projekt nasz dotyczy innego gatunku orlika, orlik krzykliwy nie przypadkiem został wyposażony w to urządzenie. Jednym z założeń projektu jest zbadanie stopnia hybrydyzacji, tj. mieszania się obu tych gatunków i dane pozyskane z dziś założonego dataloggera posłużą do wychwycenia różnic w preferencjach łowiskowych i siedliskowych. W dalszej części możliwe będzie wychwycenie tychże różnic i określenie działań mających na celu zachowanie "czystej" (tzn. nieskażonej genami orlika krzykliwego) populacji orlika grubodziobego nad Biebrzą.

Oprócz dataloggera orlik krzykliwy został dokładnie zmierzony, zważony oraz oznakowany kolorowymi obrączkami, które ułatwiają jego identyfikację w terenie każdemu wyposażonemu we względnie dobry sprzęt optyczny obserwatorowi. Nasz samiec otrzymał żółto-białą obrączkę z numerem 59.