Orlik grubodzioby

Aquila clanga

Spis treści

 

 

Sobota, 28 maja

Od kilku dni w kilku rewirach obserwujemy potyczki orlików grubodziobych z innymi gatunkami ptaków szponiastych. Są one niezwykle efektowne, wszystkie bowiem ptaki szponiaste są wspaniałymi lotnikami i mamy okazję w pełni podziwiać ich kunszt. Niestety, o tej porze roku oznacza to raczej brak lęgu u takiego orlika.

 

 

Czwartek, 26 maja

Prowadząc nocne liczenia ptaków na powierzchniach próbnych sootykamy coraz więcej dopiero co wyklutej młodzieży. Dziś natrafiliśmy na świeżo wyklute kszyki Gallinago gallinago. W terenie spokojnie. Udało się dziś potwierdzić kolejne miejsce występowania pliszki cytrynowej Motacilla citreola na Biebrzy.

 

Środa, 25 maja

Od rana dobre wieści. Nurogęś wysiadywał, wysiadywał i wreszcie wysiedział. Na stawku nieopodal pojawiło się 9 młodych puszystych piskląt w towarzystwie mamy. Po południu już gorsze, bo śladu nie ma po przydrożnym lęgu śpiewaka.

Nurogęś

 

Piątek, 20 maja

Kolejny słoneczny dzień. Spotykamy pielęgnującego się na kołku orlika krzykliwego Aquila pomarina. Jest też parka białorzytek Oenanthe oenanthe. Wspominany w kwietniu nurogęś Mergus merganser nadal wysiaduje jaja w dziupli z dala od rzeki. Podziwiamy kolejne pary orlików grubodziobych Aquila clanga w ich powietrznych ewolucjach. 

 

Czwartek, 19 maja

Rybitwa bialoskrzydlaDalszy ciąg naszego monitoringu rewirów. Tym razem okolice Białego Grądu, niestety bez stwierdzeń orlików. Jest za to kolonia rybitw białoskrzydłych Chlidonias leucopteros oraz śmieszek Larus ridibundus. Wśród nich jest też i kilka par rybitw białowąsych Chlidonias hybrida. Jest też i słońce, więc korzystamy z niego w zgiełku ptasich krzyków. Z drobnicy znajdujemy dziwonię Carpodacus erythrinuskulczyka Serinus serinus.

 

Środa, 18 maja

Nareszcie choć trochę słońca spomiędzy chmur. Kontynuujemy monitring łowisk, nie zaprzestając przeglądu rewirów. Jeden z nich okazuje się zajęty, jednak nie ma chyba lęgu biorąc pod uwagę fakt, że latają dwa ptaki (to para mieszana, samica powinna już siedzieć na gnieździe i wysiadywać jajo). Gniazdujące niedaleko bieliki Haliaeetus albicilla latają co chwila z pełnymi szponami na gniazdo. To dobry znak. Znajdujemy dziś kolejny rewir orlików krzykliwych Aquila pomarina i prawdopodobny nowy rewir bociana czarnego Ciconia nigra. Pojawia się pierwsza para trzimielojadów Pernis apivorus.

 

Wtorek, 17 maja

Dość pochmurny dzień. Dziś zajmujemy się monitoringiem łowisk w celu określenia ich zasobności. Przy okazji udaje nam się wypatrzeć stanowisko orlika krzykliwego Aquila pomarina z polującym ptakiem. W drodze na kolejne stanowisko spotyka nas niespodzianka - samotnik Tringa ochropus latający przed maską samochodu na leśnej drodze. Po kilkunastominutowej obserwacji okazuje się, że ptak po prostu wstrzymywał ruch, aby spokojnie mogła przejść przez jezdnię jego pociecha. Nasza wizyta na słynnych Grzędach kończy się dość niemiło, niestety znów nie znajdujemy żadnego zajętego gniazda, pomimo że wokoło wiele odpowiednich do gniazdowania miejsc, a na zewnątrz kompleksu leśniego jest mnóstwo odpowiednich żerowisk. Wieczorem za to notujemy kolejną obserwację rybołowa Pandion haliaetus.